Info voor patiënten

In je leven kun je geconfronteerd worden met problemen en moeilijkheden, waardoor je knel zit, je overbelast of overspannen voelt, en zelf geen uitweg meer weet. Vaak gaan deze periodes gepaard met ‘het niet lekker in je vel zitten” en kun je psychische klachten ontwikkelen.

RiaggZ Parkstad helpt u tijdens deze hectische periodes.

Ons team bestaat uit een psychiater, 4 psychologen, en 1 sociaal psychiatrisch verpleegkundige. We bieden een breed scala aan interventies gericht op de actuele problematiek en hulpvraag. Zowel bij tijdelijke klachten alsook bij klachten die van chronische of complexe aard zijn. U kunt bij ons terecht met problemen op alle levensgebieden. Riaggz Parkstad streeft naar stabilisering, verminderen van de klachten en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Diagnostiek
  • Behandeling / begeleiding gericht op angstklachten, depressieve klachten, ADHD, leren omgaan met nare gebeurtenissen (PTSS), identiteits- en persoonlijkheidsproblemen.
  • Medicatie

Mocht een hulpverleningstraject bij een andere instantie meer aansluiten bij uw problematiek en hulpvraag, dan zorgen wij voor een adequate verwijzing.

In samenspraak met uw huisarts of medisch specialist kunt u zich bij RiaggZ Parkstad aanmelden.
Tijdens de telefonische aanmelding zullen we u enkele vragen stellen om de problemen globaal in kaart te brengen. Tevens wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden bij RiaggZ Parkstad. Vervolgens zal er een afspraak voor een intakegesprek gemaakt worden. Wij proberen het gesprek op zo kort mogelijk termijn te laten plaatsvinden maar helaas ontkomen ook wij niet aan een wachttijd tot aan het eerste intake gesprek. Actuele  informatie hierover vindt u onder het kopje “Wachttijd”.

Aan de hand van de intake wordt bekeken welke hulp het meest aansluit bij uw problemen. Uiteraard heeft u hier zelf ook zeggenschap in.

Actuele cliëntenervaringen
RiaggZ Parkstad meet de tevredenheid van cliënten na elke behandeling met behulp van Consumer Quality Index (CQi), een gestandaardiseerde vragenlijst rondom de ervaren kwaliteit vanuit perspectief van de cliënt. In 2017 waardeerde men de behandeling bij RiaggZ Parkstad met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2.

E Health

Riaggz Pakstad biedt onder andere E-Health programma’s aan:

Met E Health bedoelen we onlinebehandelprogramma’s die via internet worden aangeboden. Deze zijn gekoppeld aan een therapeut, die uw sessies van feedback zal voorzien en eventuele vragen kan beantwoorden.

E health wordt binnen RiaggZ Parkstad ingezet als extra ondersteuning ten behoeve van herstel en vinden parallel aan de gesprekken op locatie plaats. Bij de keuze omtrent de gewenste E health module, wordt rekening gehouden met uw klachten en uw hulpvraag. Er kan oa gekozen worden uit: ADHD, Activeren, Beter slapen, Depressie, Leren ontspannen, Minder piekeren, Paniek, Sociale Vaardigheden, Verwerking en Zelfbeeld.