Corona maatregelen

Update 16-07-2020

Sinds mei j.l. zijn individuele gesprekken op locatie weer mogelijk. Uiteraard heeft RiaggZ Parkstad noodzakelijke maatregelen getroffen om de afspraken op een verantwoorde en veilige wijze te laten plaatsvinden:

 • er is een maximum ingesteld van aantal mensen dat binnen aanwezig mag zijn,
 • er zijn veranderingen in behandeltijden/behandeldagen gemaakt,
 • er hebben aanpassingen in onze wachtkamer en spreekkamers plaatsgevonden.

 

Naast de geldende richtlijnen en hygi├źnemaatregelen van het RIVM (geen handen schudden, in elleboog niezen, gebruik papieren zakdoekjes) gelden de volgende maatregelen:

 • zorg dat je maximaal 5 minuten voor aanvang van de afspraak aanwezig bent. Indien je eerder aanwezig bent, dien je buiten te wachten,
 • kom alleen (met uitzondering van afgesproken systeem- / relatiegesprekken),
 • was bij binnenkomst jouw handen met desinfectiemiddel,
 • houd anderhalve meter afstand van alle aanwezige personen in de praktijk,
 • neem eventueel eigen papieren zakdoekjes mee,
 • neem desgewenst een eigen flesje water mee,
 • verlaat na het gesprek zo spoedig mogelijk het pand,
 • het is niet mogelijk om gebruik te maken van het toilet,
 • volg de aanwijzingen van het aanwezige personeel op,
 • bij onduidelijkheid of twijfel omtrent het coronabeleid, bepaalt de intaker / behandelaar hoe ermee wordt omgegaan.

 

Wij verzoeken je met klem thuis te blijven en contact met ons op te nemen bij klachten zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging en / of koorts. Ditzelfde geldt ook als iemand in jouw gezin eerder genoemde klachten ervaart. Wij kijken dan naar een passende oplossing in de vorm van een telefonisch contact of een consult via beeldbellen.

 

Bij afspraken op onze locatie, wordt voor betreding van het pand nogmaals navraag gedaan omtrent bovenstaande klachten.

_______________________________________________________________________________________________________________________

RiaggZ Parkstad – Kerkraderweg 89 – 6416 CG Heerlen – 045-707 8000 – info@riaggzparkstad.nl