Info voor verwijzers

RiaggZ Parkstad is een zorginstelling voor Specialistische GGZ.

Uitsluitend op verwijzing van huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts kunnen wij patiënten in behandeling nemen.

Wij richten ons op volwassenen in de leeftijd van 18 t/m 70 jaar

 

U kunt uw patiënten verwijzen voor diagnostiek en behandeling van:

  • depressieve stoornissen,
  • angststoornissen en trauma’s,
  • persoonlijkheidsstoornissen,
  • ADHD bij volwassenen.

Dit geldt zowel voor acuut ontstane klachten als voor langdurige behandeling/begeleiding.

Omdat patiënten met een psychotische of een autistische stoornis of een verslavingsprobleem elders beter geholpen kunnen worden richten wij ons niet op deze doelgroep. Wel zijn we graag bereid om u te helpen met een goede verwijzing naar deze instanties. In overleg kunnen overigens uitzonderingen worden gemaakt.

Ons team bestaat uit een psychiater, twee GZ-psychologen, twee basis psychologen en één sociaal psychiatrisch verpleegkundige/systeemtherapeut. Multidisciplinair werken zit in ons bloed en dit vinden wij van het allergrootste belang voor de doelgroep waar wij voor staan.

Na uw aanmelding en telefonisch contact met de patiënt wordt een intake gepland.
Deze intake wordt verricht door de psychiater en één van de andere disciplines, afhankelijk van de aard van de aanmeldingsklachten. Op indicatie wordt een aanvullend psychologisch onderzoek verricht. Vervolgens wordt een behandelplan gemaakt en besproken met de patiënt.
Bij overeenstemming over dit behandelplan wordt ook meteen gestart met de uitvoering ervan.

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar en enkele dagen per week zijn wij ook ’s avonds geopend voor onze patiënten.

Samenwerking

RiaggZ Parkstad heeft samenwerkingsverbanden met diverse huisartspraktijken in de regio. Hierbij kan het gaan om o.a. collegiaal overleg en consultatie waardoor er sprake is van verbetering van de toeleiding naar juiste zorg en zorgaanbieder.

Er bestaan korte lijnen met verschillende zorgaanbieders binnen deze regio, zowel op gebied van de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, psychosociale hulpverlening en maatschappelijke hulp. Hierdoor is sprake van efficiëntere zorg.

 

Generalistische Basis GGZ:

Sinds januari 2019 doen wij geen behandelingen meer in de GBGGZ. Aanmeldingen kunnen dus ook niet meer gedaan worden.