Klachtenprocedure

RiaggZ Parkstad doet zijn uiterste best om je een zo goed mogelijke behandeling aan te bieden. Toch kan het voorkomen dat je over bepaalde onderdelen van de behandeling niet tevreden bent. Het is voor jezelf, maar ook voor ons, belangrijk dat je je onvrede uit. Probeer het in eerste instantie met je behandelaar te bespreken. Wellicht komen jullie samen tot een geschikte oplossing.

Mocht je na het gesprek met je behandelaar niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, kun je een schriftelijke klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris:

De klachtenfunctionaris van RiaggZ Parkstad

Kerkraderweg 89

6416 CG Heerlen

 

Daarnaast dienen alle zorgaanbieders aangesloten te zijn bij een geschillencommissie. RiaggZ Parkstad is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg.nl

_______________________________________________________________________________________________________________________

RiaggZ Parkstad – Kerkraderweg 89 – 6416 CG Heerlen – 045-707 8000 – info@riaggzparkstad.nl