Klachtenprocedure

U heeft een klacht?

Alle zorgaanbieders dienen aangesloten te zijn bij een erkende geschillencommissie.

RiaggZ Parkstad is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg.nl.

RiaggZ  Parkstad doet zijn uiterste best om u een zo goed mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het voorkomen dat u over bepaalde onderdelen van uw behandeling niet tevreden bent. Als dat zo is, kunt u uw klacht in eerste instantie bespreken met uw behandelaar. Indien u met dat gesprek niet tevreden bent kunt u een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. Het is voor uzelf, maar ook voor ons, belangrijk dat u uw onvrede uit.

RiaggZ Parkstad vindt een goede klachtenbehandeling belangrijk.

U kunt uw klacht als volgt schriftelijk indienen:

De  klachtenfunctionaris van RiaggZ Parkstad

Kerkraderweg 89

6416 CG Heerlen.