Wachttijd

AANMELDINGS- EN BEHANDELWACHTTIJD

 

  1. Aanmeldingswachttijd
    De aanmeldingswachttijd is het gemiddelde aantal weken tussen het moment dat u zich  aanmeldt en het moment dat het eerste intakegesprek plaatsvindt. Aanmelding vindt plaats door een verwijsbrief van uw huisarts. Op het moment dat uw verwijsbrief bij RiaggZ Parkstad binnen is wordt deze administratief verwerkt en begint de feitelijke wachttijd tot aan het eerste intakegesprek.
  2. Behandelwachttijd
    De behandelwachttijd is het gemiddelde aantal weken tussen het intakegesprek en het eerste behandelcontact.
    Bij RiaggZ Parkstad kennen wij geen behandelwachttijd. Na de intakefase  volgt direct uw behandeling.

 

Wachttijd per 1-2-2020

Specialistische GGZ:

Voor alle aanmeldingen geldt een wachttijd van 12  weken tot aan intake. Er is daarna geen behandelwachttijd.

NB:

  •  Vanaf 1 april 2019 kunnen wij geen patiënten meer aannemen die bij Menzis of Ander Zorg verzekerd zijn.
  • Ook verzekerden bij ONVZ en ENO kunnen wij helaas niet meer aannemen.

 

Generalistische Basis GGZ:

Sinds januari 2019 doen wij geen behandelingen meer in de GBGGZ. Aanmeldingen kunnen dus ook niet meer gedaan worden.