Wachttijden

Ben je verzekerd bij Menzis, Anderzorg, ENO of ONVZ? Dan kun je je helaas niet bij ons aanmelden.

Er worden twee wachttijden gehanteerd:

  1. aanmeldingswachttijd (het gemiddeld aantal weken tussen het moment waarop je wordt aangemeld en het eerste gesprek),
  2. behandelwachttijd (het gemiddeld aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling).

 

De wachttijden binnen RiaggZ Parkstad zijn niet afhankelijk van de problematiek, de diagnose en de behandelvraag. Normaal gesproken wordt er geen onderscheid gemaakt tussen zorgverzekeraars waarmee RiaggZ Parkstad contracten of betalingsovereenkomsten heeft afgesloten. Echter vanwege het productieplafond (zoals afgesproken met CZ), heb je momenteel naast een verwijzing een uitzonderingsbrief / brief ter tegemoetkoming nodig om je bij ons aan te melden. Je kunt hiervoor contact opnemen met CZ. Voor eventuele vragen hierover kun je uiteraard ook contact met ons opnemen. 

De vermelde wachttijden zijn gemiddelden en betreffen een momentopname. Jouw persoonlijke wachttijd kan afwijken. Aan de weergegeven wachttijden in onderstaande tabel kunnen geen rechten ontleend worden.

Specialistische GGZ
Aanmeldingswachttijd 5 weken

CZ-verzekerden enkel met uitzonderingsbrief/ brief ter tegemoetkoming.

Behandelwachttijd 1 week

Bovenstaande tabel is bijgewerkt op 01-10-2020.

_______________________________________________________________________________________________________________________

RiaggZ Parkstad – Kerkraderweg 89 – 6416 CG Heerlen – 045-707 8000 – info@riaggzparkstad.nl